EP narys Bronis Ropė: „Ūkininkai turi gauti pastovias ir tvarias pajamas, o regionai gauti lėšas, kurios leistų užtikrinti ilgalaikį teritorinį vystymąsi“
2023-11-18

Europos Parlamento Žemės ūkio ir kaimo plėtros (AGRI) komitete pritarta pozicijai dėl pastovių pajamų ūkininkams užtikrinimo. Parlamentaras iš Lietuvos Bronis Ropė pristatė poziciją nuo visos Žaliųjų ir Europos laisvojo aljanso frakcijos atstovų.

„Džiugu, kad AGRI komitetas pritarė nuostatoms, kuriomis siekiama, jog ūkininkaujantys žmonės gautų orias pajamas, nes žemės ūkio bendruomenė kasmet sensta, todėl kyla reali grėsmė, kad jau netolimoje ateityje neturėsime kas augins galvijus ar grūdines kultūras. Pastovių pajamų ūkininkams garantavimas leistų į šį sektorių privilioti daugiau jaunų žmonių, kurie nesirenka žemės ūkio sektoriaus, nes pastarasis yra nepelningas ir reikalauja daug darbo.“ – teigė europarlamentaras Bronis Ropė.

Minėtame dokumente, kuriam buvo pritarta EP AGRI komitete, pabrėžta, jog Europos Sąjunga turi rūpintis savo regionine politika, todėl svarbu užtikrinti, kad čia gyvenantys žmonės turėtų kur dirbti, būtų palankios gyvenimo sąlygos ir užtikrinta socialinė apsauga. Pavyzdžiui, Lietuvoje susiduriame su situacija, kai darbo vietų turime gerokai daugiau didžiuosiuose miestuose, o regioniniai miesteliai ir kaimai tuštėja, nes čia nėra kur dirbti. Lyg to būtų maža, pajamų nelygybė regionuose ir miestuose išlieka itin ryški – Sostinės regione, kurį sudaro Vilnius ir jo apskritis, pernai metais vidutinis mėnesio darbo užmokestis prieš mokesčius sudarė 2002,0 eurus, tuo tarpu Vidurio ir vakarų Lietuvos regione, į kurį patenka likusi Lietuva – tik 1621,0 eurų.

„Regioniniai pajamų netolygumai Lietuvoje bado akis – Tauragės apskrityje gyvenantis žmogus gauna net 605,9 eurais mažesnį mėnesio darbo užmokestį už tą, kuris gyvena Vilniaus apskrityje. Turime Sanglaudos fondus ir pasitvirtinę šalies regioninę politiką, tačiau niekaip negalime įveikti pajamų netolygumo ir socialinės atskirties regionuose. Panašu, kad esame užprogramuoti likti tik vieno ar kelių miestų valstybė, kaip kaimyninė Latvija.“ – pastebėjo europarlamentaras.

Teritorinės plėtros įgyvendinimo ir taikymo Europos teritorijoje dokumente siūloma keisti straipsnius, rekomenduojančius naujų technologijų prieinamumo didinimą smulkiems ūkininkams, tiesioginių išmokų suvienodinimą ir LEADER programos panaudojimą mažuose miestuose. „Svarbu paminėti, kad AGRI komitetas pritarė mano siūlomam tiesioginių išmokų ūkininkams suvienodinimui. Pabrėžėme, kad negalime toliau BŽŪP lėšas skirstyti pagal istorinius duomenis. Dokumente įrašyta, kad neįmanoma užtikrinti tvaraus ir ilgalaikio teritorinio vystymosi Europos Sąjungos regionuose, jei paramos lėšos už tiesiogines išmokas nebus vienoda visose šalyse.“ – sakė Bronis Ropė.

Svarstant teritorinės plėtros politiką, Europos Komisija raginama užtikrinti, kad Sanglaudos, EŽŪFKP, BŽŪP ir „NextGenerationEU“ atkūrimo priemonės būtų panaudotos efektyviai, būtų nukreipiamos į kelių fondą, remtų integruotus projektus, kurie neatsiejami nuo tvaraus kaimo vystymosi. „Būtina pastebėti, kad bendrijos fondų lėšomis, kurios skirtos regionams, siekiama gerinti viešąjį transportą, kad pastarasis butų prieinamas, todėl gyventojai galėtų būti mobilūs. Daug dėmesio skiriama ir geležinkelių, įkrovimų stotelių ir skaitmeninių inovacijų diegimui kaimo vietovėse. Visos šios priemonės leis pasiekti, kad regionų gyventojai galėtų tinkamai keliauti iš vienos vietovės į kitą, nesusidurdami su kliūtimis.“ – sakė B. Ropė.

Pataisomis siekiama, kad LEADER programa būtų taikoma plačiau, neapsiribojant vien kaimo vietovėmis, tačiau ir apimant mažesnius miestelius, kurie randasi toliau nuo didžiųjų miestų. „Smagu, kad prie LEADER programos pataisų man pavyko įtraukti punktą, kuriuo vadovaujantis būtų numatomos lėšos kartų atsinaujinimui kaimo vietovėse. Tokiais papildomais pinigais galėtų pasinaudoti žemės ūkio bendruomenė, kuri sparčiai sensta. Be to, galėtume pritraukti daugiau jaunimo kurtis regionuose, kur skirtingai nei miestuose, galima įsigyti gerokai pigesnį būstą ir gyventi švariame ore.“ – teigė parlamentaras.

Visi šie pakeitimai bus artimiausiu metu svarstomi Europos Parlamento REGI komitete, svarstymus seks balsavimas. 

Apklausa

Kaip vertinate elektros rinkos liberalizavimo procesą?
Pasirinkimai

Facebook

Briuselis
+32(0)2 28 45384
bronis.rope@europarl.europa.eu
martynas.norbutas@europarl.europa.eu
Vilnius
+370 5 2077821
vilnius@rope.lt
Kaunas
+370 673 81231
ruta@rope.lt
Alytus
+370 671 32034
zita.valiuniene@gmail.com
Marijampolė
+370 671 13018
audriusbfg@gmail.com
Telšiai
+370 610 09137
remdaiva@gmail.com
Tauragė
+370 677 64721
+370 601 230381
taurage@rope2014.lt
Ignalina
+370 687 54250
siaudinis.henrikas@gmail.com
Panevėžys
+370 675 06277
panevezys@rope.lt
Klaipėda
+370 691 44132
j.klaudija@gmail.com