EP Kovos su vėžiu komitetas priėmė pakeitimus, palankius Lietuvai
2021-12-16

Europos Parlamento Specialusis kovos su vėžiu komitetas (BECA) baigė savo darbą gruodžio 9 d. balsuodamas dėl Europos Kovos su vėžiu plano projekto pakeitimų (Véronique Trillet-Lenoir pranešimo). Pranešimas patvirtintas 29 nariams balsavus už, 1 – prieš ir 4 susilaikius.

EP Specialusis kovos su vėžiu komitetas kaip pagrindinį savo darbo rezultatą priėmė galutinius pasiūlymus, kaip sustiprinti ES vaidmenį kovojant su vėžiu. Europos Komisijos inicijuotas ir komiteto papildytas kovos su vėžiu planas yra pirmasis žingsnis tikros Europos sveikatos sąjungos link. Tai išsami strategija, skirta kovai su vėžiu ES lygmeniu, kuri galiausiai turėtų būti naudojama kaip modelis kovojant ir su kitomis neužkrečiamosiomis ligomis, „šienaujančiomis“ Europos visuomenę stipriau nei bet kokia užkrečiama infekcinė liga.

Lietuvos medikai, mokslininkai, pacientų ir kitos organizacijos pateikė pasiūlymus dėl kovos su onkologinėmis ligomis pažangos. Viešąsias konsultacijas organizavęs Europos Parlamento narys Bronis Ropė Lietuvai aktualių pasiūlymų pagrindu rugsėjo 14 d. registravo pataisas Europos Parlamente.

Pagaliau politiniame lygmenyje buvo nedviprasmiškai įvardintos kai kurios abejonių nekeliančios onkologinių ligų priežastys, pripažinta, kad bent 40 proc. susirgimų būtų galima išvengti, jeigu daugiau dėmesio būtų skiriama profilaktikai. Investicijos atpirktų daug didesnes išlaidas gydymui, praradimus darbo rinkoje ir pan. Šis dokumentas gali sukelti sniego gniūžtės efektą, kai net ir patys stipriausi lobistai nebeturės didesnės galios prieš jį.

Pagrindinės Specialiojo kovos su vėžiu komiteto pateiktos rekomendacijos – sudaryti palankesnes sąlygas vėžiu sergantiems pacientams naudotis tarpvalstybinėmis sveikatos priežiūros paslaugomis ir klinikiniais tyrimais, išplėsti bendrų viešųjų pirkimų procedūrų taikymą, valdyti vaistų nuo vėžio trūkumą, taip pat užtikrinti vienodas galimybes gauti naujoviškų vaistų ir gydymo būdų.

Europos kovos su vėžiu planas apima nelygybės mažinimą visais vėžio prevencijos ir priežiūros aspektais, pacientų įtraukimą į išsamią ir koordinuotą strategiją vėžiui įveikti,  atsparesnių sveikatos priežiūros sistemų kūrimą, atsižvelgiant į besitęsiančią COVID-19 sveikatos krizę.

Dokumentu raginama parengti ES prevencijos ir valdymo planus, kurie padėtų kurti atsparesnes nacionalines sveikatos priežiūros sistemas, siekiant užkirsti kelią vaistų, prietaisų, produktų ir darbuotojų stygiui sveikatos krizių metu ir spręsti jų problemą, daugiausia dėmesio skiriant pažeidžiamoms grupėms, kas ypač aktualu Lietuvoje, nes mūsų šalies pacientai kol kas patiria didžiulius diagnostikos bei gydymo skirtumus tiek šalies viduje tarp regionų, tiek ir lyginant su kitomis, pažangesnėmis ES valstybėmis.

Europa visuotinai ima pripažinti griežtesnės alkoholio kontrolės būtinybę kaip efektyvią onkologinių ligų prevencinę priemonę. Kovos su vėžiu komitete pavyko įtvirtinti priemones prevencijos srityje kovojant su žalingu tabako ir alkoholio vartojimu, kurie atsakingi už bemaž 30 proc. vėžinių susirgimų.

Lietuvai aktualios nuostatos apima paslaugų prieinamumo nelygybės tarp Rytų ir Vakarų Europos klausimus, ankstyvos vėžio diagnostikos programų peržiūrą, vaistų prieinamumo bei kainų klausimus, pasitelkiant centralizuotus europinius būtiniausių vaistų pirkimus. Taip pat įtraukti pasiūlymai dėl vėžio gydymo kokybės standartų nustatymo, siekiant, kad vėžio gydymo būdai būtų vienodi visose ES šalyse narėse.

Įtrauktos pataisos, skatinančios didesnį dėmesį personalizuotos medicinos ir gydymo būdų platesniam taikymui, klinikinių tyrimų apimties plėtimui Vidurio ir Rytų Europos regione. Šiuo metu Lietuvoje, lyginant su Vakarų Europos šalimis, klinikinių tyrimų atliekama nedaug.

Kaip sakė komiteto pirmininkas Bartosz Arłukowicz, „Jei kartu galime finansuoti tiltų, kelių ir muziejų statybą kaip Sąjunga, tikrai galime pradėti kovoti ir su didžiausiu mūsų laikų žudiku – vėžiu. Jei dirbsime kartu, jei sutelksime savo išteklius, tikrai galėsime įveikti vėžį!“

Europos Parlamento plenariniame posėdyje šis dokumentas turėtų būti priimtas 2022 m. pradžioje.

 

Apklausa

Kaip vertinate vėžio prevencijos, diagnostikos ir gydymo paslaugų prieinamumą Lietuvoje?
Pasirinkimai

Facebook

Briuselis
+32(0)2 28 45384
bronis.rope@europarl.europa.eu
milda.joksaite@europarl.europa.eu
martynas.norbutas@europarl.europa.eu
Vilnius
+370 5 2077821
vilnius@rope.lt
Kaunas
+370 673 81231
ruta@rope.lt
Alytus
+370 671 32034
zita.valiuniene@gmail.com
Marijampolė
+370 671 13018
audriusbfg@gmail.com
Telšiai
+370 610 09137
remdaiva@gmail.com
Tauragė
+370 677 64721
+370 601 230381
taurage@rope2014.lt
Ignalina
+370 687 54250
siaudinis.henrikas@gmail.com
Panevėžys
+370 674 61982
panevezys@rope.lt
Klaipėda
+370 674 51078
j.klaudija@gmail.com