Europos Komisija ignoruoja Lietuvai palankią poziciją dėl Ignalinos AE
2019-09-27
Europos Komisija ignoruoja Lietuvai palankią poziciją dėl Ignalinos AE

2019-09-25 vyko Europos Parlamento (EP) Pramonės, mokslinių tyrimų ir energetikos (ITRE) komiteto posėdis, kuriame Europos Komisijos (EK) Energetikos direktorato atstovas Massimo Garribba pristatė EK ataskaitą apie branduolinių jėgainių išmontavimo darbų įgyvendinimą.

EK teikiamame ataskaitiniame dokumente EK neatsižvelgia į EP nuomonę ir teigia, kad 2021-2027 m. laikotarpiui siūlomas bendras finansavimas Lietuvai padės saugiai ir nuosekliai tęsti Ignalinos atominės elektrinės eksploatavimo nutraukimą, kurio metu reikės vykdyti precedento pasaulyje neturinčius didelio kiekio radioaktyviojo grafito pašalinimo darbus. Primenu, kad Lietuva ne kartą nurodė, jog saugiam šių darbų vykdymui reikalinga didesnė suma, t. y., – 780 mln. eurų vietoj EK siūlomų 552 mln. eurų.

Lietuvos poziciją bei skaičiavimus Europos Parlamentas parėmė dar 2019 m. sausio 17 d. Plenarinėje sesijoje, patvirtindamas Pranešimą dėl Ignalinos atominės elektrinės eksploatavimo nutraukimo paramos programos. Tuo tarpu Komisijos siūloma suma pakankama tik išmontuoti IAE pirmąjį reaktorių ir pradėti antrojo reaktoriaus išmontavimo darbus, tačiau nepakankama jiems užbaigti. Antrojo reaktoriaus išmontavimo finansavimas taptų dar kito finansinio laikotarpio derybų objektu. Toks neapibrėžtumas dėl lėšų neužtikrina būtino šių darbų nuoseklaus tęstinumo. EK Energetikos direktorato atstovas atsakė, kad dėl galutinio finansavimo IAE eksploatavimo nutraukimui 2021-2027 m. laikotarpiu Europos Komisija dar bendrauja su Lietuvos tarnybomis, galutiniame sprendime turės dalyvauti Taryba ir Parlamentas.

Klausimas, nepaminėtas ataskaitoje – ateinančiame finansiniame laikotarpyje EK siūlo didinti Lietuvos finansinį indėlį nuo dabartinių 14 iki 20 procentų. Įsipareigojusi uždaryti IAE, Lietuva savanoriškai prisideda prie uždarymo darbų finansavimo, nors Stojimo dokumentuose numatyta, kad Sąjungos įnašas pagal Ignalinos programą kai kurioms priemonėms gali siekti iki 100proc. visų išlaidų. EK siūlomam Lietuvos finansinės naštos didinimui Europos Parlamentas nepritaria.

Kitas dokumente neatsakytas klausimas – kaip vyksta pasirengimas nuolatiniam panaudoto branduolinio kuro ir atliekų saugojimui. Atsakymą dėl saugaus laidojimo turime turėti visai netrukus – jau po 2020 m. EK Energetikos direktorato atstovas atsakė, kad aukšto pavojaus radioaktyviųjų atliekų nuolatinės saugyklos niekada nebuvo įtrauktos ir nepatenka į Komisijos projekto apimtį. Radioaktyvių atliekų saugojimo vietos numatytos tik 50 metų laikotarpiui.

Dar vienas aktualus klausimas, kokį poveikį gyventojų, darbuotojų sveikatai, gamtai, turės dėl išmontavimo darbų šio regiono zonose tvyranti nuolatinė mažo aktyvumo jonizuojanti radiacija. Ar EK vykdo mokslinius tyrimus, studijas, kokį poveikį radionuklidai, išmetami iš IAE aplinkos, turės IAE eksploatavimo nutraukimo darbus vykdantiems darbuotojams ir Ignalinos regiono gyventojų sveikatai? EK Energetikos direktorato atstovas atsakė, kad EK stebi rodiklį tik apie nelaimingus atsitikimus darbo metu.

Dėl IAE uždarymo regionas patiria skaudžias ekonomines ir socialines stambiausio darbdavio netekimo pasekmes: išaugo nedarbas, elektros ir centrinio šildymo kainos, smuko vidutinės gyventojų pajamos, didėja emigracija. Iki 2014 m. EK Komisija vykdė savo įsipareigojimą ir regiono socialinėms ir ekonominėms problemoms spręsti buvo skiriama parama iš IAE uždarymo fondo. Dėl ir toliau ženkliai blogėjančios situacijos regione, ateinančiame 2021 – 2027 m. finansavimo laikotarpyje pateikiau siūlymą ir vėl numatyti lėšų programoms, skirtoms Ignalinos regiono demografinėms, ekonominėms ir socialinėms problemoms spręsti.

Mano ir EK Energetikos direktorato atstovo Massimo Garribba diskusiją EP Pramonės, mokslinių tyrimų ir energetikos (ITRE) komiteto posėdyje galite matyti vaizdo įraše:Kreipiausi į Lietuvos atsakingas institucijas, ragindamas principingai ginti Lietuvai palankias pozicijas trišalėse derybose dėl ES daugiamečio biudžeto.

Bronis Ropė,
Europos Parlamento narys


Apklausa

Kaip vertinate vėžio prevencijos, diagnostikos ir gydymo paslaugų prieinamumą Lietuvoje?
Pasirinkimai

Facebook

Briuselis
+32(0)2 28 45384
bronis.rope@europarl.europa.eu
milda.joksaite@europarl.europa.eu
martynas.norbutas@europarl.europa.eu
Vilnius
+370 5 2077821
vilnius@rope.lt
Kaunas
+370 673 81231
ruta@rope.lt
Alytus
+370 671 32034
zita.valiuniene@gmail.com
Marijampolė
+370 671 13018
audriusbfg@gmail.com
Telšiai
+370 610 09137
remdaiva@gmail.com
Tauragė
+370 677 64721
+370 601 230381
taurage@rope2014.lt
Ignalina
+370 687 54250
siaudinis.henrikas@gmail.com
Panevėžys
+370 674 61982
panevezys@rope.lt
Klaipėda
+370 674 51078
klaipeda@rope2014.lt