Aktuali informacija dėl Sanglaudos paramos skyrimo
2019-09-10

Dalinuosi aktualia informacija iš 2019-09-03 vykusio EP Regioninės plėtros komiteto posėdžio, kuriame buvo keičiamasi nuomonėmis su EK Regioninės ir miestų politikos generaliniu direktoriumi Marcu Lemaître’u.

Pirma, EK Direktorato vadovas pateikė susirūpinimą keliančią informaciją – pagal preliminarius skaičiavimus prognozuojama, kad iki 2020 m. pabaigos nebus panaudota daugiau nei 50 proc. 2014–2020 m. laikotarpio Sanglaudos fondo lėšų.

Jei iki 2020 m. pabaigos nepanaudotų lėšų mastas išliks toks didelis, labai tikėtina, kad ateinančiame laikotarpyje Sanglaudos programų finansavimui skirtos lėšos bus sumažintos, kaip ir numatyta EK pasiūlytame reglamente.

Pateikiau klausimą, ar neturėtume iš esmės permąstyti programavimo, projektų atrankos, finansavimo schemų, jog sprendimų priėmimo centras iš valdžios centrinių institucijų persikeltų į vietos valdžios institucijas tuose regionuose, kuriuose sanglaudos paramos lėšos yra būtiniausios.

Antra, buvo aptartas Sanglaudos paramos skirstymas pagal naujausią regionų socialinę ir ekonominę statistiką. Kaip žinia, 2016 m. 4 valstybėse narėse, taip pat ir Lietuvoje, buvo pakeistas NUTS2 lygio regionų suskirstymas, pagal kurį Lietuva buvo suskirstyta į 2 NUTS lygio regionus – labiau išsivysčiusį Sostinės regioną (BVP pagal perkamąją galią – 111 proc. ES vidurkio) ir visą likusią Lietuvą, t. y., – mažiau išsivysčiusį Vidurio ir Vakarų Lietuvos regioną (BVP pagal perkamąją galią – tik 63 proc. ES vidurkio).

Tačiau EK pateiktuose Sanglaudos politikos taisyklių bei daugiametės 2021-2027 m. finansinės perspektyvos reglamentuose kol kas neįvertinti 2016 m. atlikti regioninės klasifikacijos pakeitimai, o vadovaujamasi 2013 m. duomenimis. EP aiškiai išsakė savo poziciją dar praėjusioje kadencijoje ir siūlo EK planuojant Sanglaudos lėšų paskirstymą vadovautis naujausiais regionų klasifikacijos statistiniais duomenimis.

Pateikiau klausimą, ar bus ištaisytas reglamento projekto pasiūlymas taip, kad būtų įvertintas 2016 m. įtvirtintas regioninis suskirstymas valstybėse narėse ir būtų atitinkamai perskirstyti pinigai bei atsirastų reali galimybė naujai įtvirtintiems regionams mažinti socialinio ir ekonominio išsivystymo atskirtį.

Su mano kalba galite susipažinti posėdžio vaizdo įraše:EK Regioninės ir miestų politikos generalinis direktorius Marc Lemaître patvirtino mano išsakytą poziciją, kad Sanglaudos vokai turi būti skaičiuojami vadovaujantis ne teorine statistine informacija, bet tikrovę atitinkančiais ekonominiais ir socialiniais duomenimis, ir pabrėžė, kad jau liepos mėnesį EK išsiuntė pranešimus Parlamentui ir Tarybai, kuriuose informuojama, kad valstybėms narėms skirti Sanglaudos fondų krepšeliai bus perskaičiuoti pagal atnaujintą regionų statistinį klasifikatorių. Pasak EK, galutinis rezultatas priklausys nuo EP ir ES Tarybos pozicijos trišalėse derybose.

Su EK Regioninės ir miestų politikos generalinio direktoriaus Marc Lemaître atsakymu galite susipažinti vaizdo įraše:Su šia informacija supažindinau Lietuvos kompetentingas institucijas ir atsakingus pareigūnus, paraginau visose platformose aktyviai palaikyti Lietuvai palankias pozicijas, kurias jau yra priėmęs EP.

Jūsų Bronis Ropė,
Europos Parlamento narys

Apklausa

Kaip vertinate vėžio prevencijos, diagnostikos ir gydymo paslaugų prieinamumą Lietuvoje?
Pasirinkimai

Facebook

Briuselis
+32(0)2 28 45384
bronis.rope@europarl.europa.eu
milda.joksaite@europarl.europa.eu
martynas.norbutas@europarl.europa.eu
Vilnius
+370 5 2077821
vilnius@rope.lt
Kaunas
+370 673 81231
ruta@rope.lt
Alytus
+370 671 32034
zita.valiuniene@gmail.com
Marijampolė
+370 671 13018
audriusbfg@gmail.com
Telšiai
+370 610 09137
remdaiva@gmail.com
Tauragė
+370 677 64721
+370 601 230381
taurage@rope2014.lt
Ignalina
+370 687 54250
siaudinis.henrikas@gmail.com
Panevėžys
+370 674 61982
panevezys@rope.lt
Klaipėda
+370 674 51078
klaipeda@rope2014.lt