Ar Lietuvai priimtinas derybų rezultatas dėl ES transporto sektoriaus ateities?
2018-12-07
Ar Lietuvai priimtinas derybų rezultatas dėl ES transporto sektoriaus ateities?

2018 m. gruodžio 3 d. ES Transporto taryboje patvirtinta pozicija dėl „Mobilumo paketo“ yra vienareikšmiškai nepalanki Lietuvos ir kitų Vidurio ir Rytų Europos valstybių vežėjams bei vairuotojams. Tokios išvados buvo prieita europarlamentaro Bronio Ropės organizuotoje diskusijoje “Mobilumo paketas: socialinė ar sienų Europa?“. Į renginį Europos Parlamente susirinko Lietuvos, Danijos, Vokietijos, Austrijos ir kitų Briuselyje įsikūrusių transporto vežėjų, krovinių ekspeditorių, logistikos pramonės asociacijų atstovai.

Renginio dalyviai išreiškė nusivylimą ir susirūpinimą dėl Taryboje patvirtinto kompromisinio ES „Mobilumo paketo“ varianto. Europos Parlamento nariams buvo vienareikšmiškai rekomenduota nepritarti ES Taryboje patvirtintoms nuostatoms, kurios kelia grėsmę vairuotojų darbo vietoms ir sąžiningam atlygiui, vežėjų ekonominiams interesams ir kuria prielaidas kilti naujoms sienoms tarp Rytų ir Vakarų, tokiu būdu skaldydamos ir taip braškančią ES šalių narių vienybę.

Europarlamentaras Bronis Ropė pabrėžė, kad šiuo metu svarstomi tesės aktai yra ypatingai reikšmingi Lietuvos kelių transporto ateičiai, kadangi šis sektorius sudaro bemaž 9 proc. šalies BVP. Todėl ryškėjančios tendencijos ES institucijose skubinti sprendimų priėmimą yra labai rizikingos. Reikia siekti subalansuoto, argumentais pagrįsto sutarimo, kuriame, viena vertus, būtų atsižvelgta į šio sektoriaus specifiką ir skirtingus verslo modelius atskirose ES šalyse narėse, kita vertus, būtų užtikrinta laisvas patekimas į bendrą rinką ir išsaugotos darbuotojų darbo vietos.

B. Ropės nuomone, ypatingai nerimą kelia tai, kad šiam dokumentų paketui teikiami siūlymai kelia grėsmę mūsų vairuotojų atlygiui ir sąžiningoms darbo sąlygoms. Siūlomos komandiravimo, minimalaus atlyginimo, poilsio taisyklės, priimtos neatsižvelgiant į nacionalinius ypatumus, nepakankamas trečiųjų šalių vežėjų vykdomos veiklos ES rinkoje kontrolės reglamentavimas, galiausiai sukurs paskatas įmonėms stumti vairuotojus į nelegalų šešėlį arba ieškoti kitų, vairuotojams mažiau palankių įdarbinimo sprendimų, pvz. darbo pagal individualias sutartis, paslaugų teikimo per trečiose šalyse registruotas įmones bei panašių, kurie ženkliai sumažins vairuotojų darbo vietas toliau nuo ES transporto srautų esančiose narėse. Ne mažiau nesuprantamas pasiūlymas dėl reikalavimo periodiškai grąžinti tuščias krovinines transporto priemones į registracijos šalį, kuris gali ne tik suskaidyti bendrą ES kelių rinką, iš rinkos išstumti ES periferijoje esančių šalių narių vežėjus, pabranginti prekes ir paslaugas, bet ir niekais paversti visas ligšiolines Europos pastangas mažinti transporto sektoriaus įtaką oro taršai ir klimato kaitai.

Diskusijos dalyviai vieningai nutarė, kad dabar, kai ES Mobilumo paketo svarstymas grąžintas į Europos Parlamentą, būtina užtikrinti, kad sprendimų priėmimas būtų atsakingas, idant būtų išvengta brangiai mūsų ir visos ES vežėjams kainuosiančių klaidų, kurios neigiamai paveiks kelių transporto sektorių ir visos ES ekonomiką.

Apklausa

Kaip vertinate vėžio prevencijos, diagnostikos ir gydymo paslaugų prieinamumą Lietuvoje?
Pasirinkimai

Facebook

Briuselis
+32(0)2 28 45384
bronis.rope@europarl.europa.eu
milda.joksaite@europarl.europa.eu
martynas.norbutas@europarl.europa.eu
Vilnius
+370 5 2077821
vilnius@rope.lt
Kaunas
+370 673 81231
ruta@rope.lt
Alytus
+370 671 32034
zita.valiuniene@gmail.com
Marijampolė
+370 671 13018
audriusbfg@gmail.com
Telšiai
+370 610 09137
remdaiva@gmail.com
Tauragė
+370 677 64721
+370 601 230381
taurage@rope2014.lt
Ignalina
+370 687 54250
siaudinis.henrikas@gmail.com
Panevėžys
+370 674 61982
panevezys@rope.lt
Klaipėda
+370 674 51078
klaipeda@rope2014.lt