Apie išplėstinį AGRI komiteto posėdį su Žemės ūkio komisaru
2018-06-14
Apie išplėstinį AGRI komiteto posėdį su Žemės ūkio komisaru

Baigiasi birželio plenarinė sesija. Vienu svarbiausių jos akcentų buvo dar pirmadienį įvykęs ir keturias valandas trukęs išplėstinis AGRI komiteto posėdis su Žemės ūkio komisaru.

Jame pradėjo ryškėti esminės Europos Parlamento nuostatos dėl naujosios BŽŪP. Keletas tezių:

1. Komisijos požiūris “pirma nukaposim, paskui galvosim” yra ydingas. Nėra gerai pirma nustatyti matematinius BŽŪP mažinimo rodiklius, o po to galvoti, kaip panaudoti biudžete likusias lėšas. Pradėti reikia nuo realių poreikių ir iššūkių kaimui ir pagal tai dėlioti visą politiką.

2. Parlamentas pasipiktino mėginimu supriešinti valstybes nares - neva jei greitai nesusitarsit dėl naujosios BŽŪP, jūs prarasit lėšas būsimojoje finansinėje perspektyvoje.

3. Komisijos siūlomas “supaprastinimas” praktikoje tokiu neatrodo. Tai daugiau atsakomybės perkėlimas nuo Žemės ūkio ir kaimo plėtros generalinio direktorato į valstybių narių lygmenį.

4. Komisija kaltinama negražiai žaidžianti su finansiniais rodikliais ir savo prognozėse pateikianti šių metų, o ne ateities kainas. Taip gaunamas efektas, kad BŽŪP bus didesnė nei iš tiesų.

5. “Buldozerinis” požiūris į BŽŪP reformą nėra gerai, ypač tai, kaip Komisija mėgina į vieną paketą sudėti keletą tarpusavyje ne itin susijusių ir išsamesnio aptarimo reikalaujančių teisės aktų.

6. Siūlymas “nukirsti” 25 procentus kaimo plėtros lėšų yra blogas.

7. Pasiūlyme turi būti numatyta reali parama mažiems ūkiams.

8. Ekologinės iniciatyvos yra gera idėja ir ji turi būti įgyvendinama, bet ji turi būti ir deramai finansuojama, neverčiant valstybių narių jas bendrafinansuoti.

9. „Žalos nedarymo“ politika turi būti labiau akcentuojama naujojoje BŽŪP. Kol kas tikrai trūksta dėmesio priemonėms, kuriomis būtų užtikrinama, kad žemės ūkis nedarytų žalos dirvožemiui, biologinei įvairovei, vietos bendruomenei ir pan.

10. „Tuščio čekio“, t.y. išmokų už hektarą kartu nenustatant jokių aplinkosauginių ir socialinių sąlygų politika susilaukia labai daug kritikos.

11. Vis garsiau skamba reikalavimas subalansuoti žemės ūkio gamybos apimtis su tokios produkcijos paklausa. Šioje vietoje mūsų žemdirbiai gali susidurti su daug nemalonių naujienų.

12. Panašu, kad visas Komisijos pasiūlymas gali būti atmestas.

Facebook

Briuselis
+32(0)2 28 45384
bronis.rope@europarl.europa.eu
milda.joksaite@europarl.europa.eu
martynas.norbutas@europarl.europa.eu
Vilnius
+370 5 2077821
vilnius@rope.lt
Kaunas
+370 673 81231
ruta@rope.lt
Alytus
+370 671 32034
zita.valiuniene@gmail.com
Marijampolė
+370 671 13018
audriusbfg@gmail.com
Telšiai
+370 610 09137
remdaiva@gmail.com
Tauragė
+370 677 64721
+370 601 230381
taurage@rope2014.lt
Ignalina
+370 687 54250
siaudinis.henrikas@gmail.com
Panevėžys
+370 674 61982
panevezys@rope.lt
Klaipėda
+370 674 51078
klaipeda@rope2014.lt