Politinė reklama administruojama LVŽS
kandidato į Europos Parlamentą Bronio Ropės.
Ar jums yra tekę susidurti su situacija, kai Lietuvoje ir kitoje ES šalyje buvo parduodama vienodai ar labai panašiai supakuota prekė tuo pačiu pavadinimu, bet jos sudėtis ir kokybė skyrėsi?

Taip

Ne

Niekada neatkreipiau į tai dėmesio.

Lietuvos Socialdemokratų sąjungos nariai dalyvaus rinkimuose LVŽS gretose


2014 m. lapkričio 29 d. įvyko Lietuvos socialdemokratų sąjungos XXXIV suvažiavimo II – oji dalis. Buvo priimti du dokumentai: Socialdemokratų sąjungos Deklaracija ir Pareiškimas (žemiau). Jų turinyje atsispindi ir suvažiavimo sprendimas – sustabdyti tolesnę LSDS veiklą.

Dauguma Socialdemokratų sąjungos narių tolesnę savo politinę veiklą planuoja tęsti Valstiečių ir žaliųjų sąjungos socialdemokratų frakcijoje, kuri išvakarėse – 2014-11-28 d. buvo įregistruota LVŽS taryboje.

Savivaldybių tarybų rinkimuose, vyksiančiuose  2015 m. kovo 1 d., Socialdemokratų sąjungos nariai dalyvaus LVŽS keliamuose sąrašuose, o kai kuriuose rajonuose bus kartu su visuomeniniais sąrašais.Lietuvos Socialdemokratų sąjungos


Pareiškimas
2014 11 29
Vilnius


Lietuvos Socialdemokratų sąjunga,

būdama Stepono Kairio socialdemokratinės politikos ir idėjų tęsėja bei puoselėtoja;

atsižvelgdama į istorinį St. Kairio socialdemokratų bendradarbiavimą, koalicijų sudarymą su Kazio Griniaus valstiečiais liaudininkais;

pripažindama tai, kad tikrųjų socialdemokratų partneriais dabartiniu laikotarpiu Europoje yra žaliųjų politinės organizacijos;

suprasdama, kad artimiausia LSDS savo pažiūromis, ekonominiais, socialiniais, kultūriniais ir kt. klausimais Lietuvoje yra Lietuvos valstiečių ir žaliųjų sąjunga;

įvertindama sėkmingą pastarojo laikotarpio LSDS ir LVŽS bendradarbiavimą Prezidento, Europos Parlamento rinkimuose, referedumo ir kt. atvejais, galimą sėkmingą tolesnę socialdemokratinių vertybių, principų, idėjų sklaidą mato jos buvusiems nariams veikiant Lietuvos valstiečių ir žaliųjų sąjungos socialdemokratų frakcijoje.
LSDS pirmininkas  
Arvydas Akstinavičius


Lietuvos Socialdemokratų sąjungos

Deklaracija


Lietuvoje pradėjus dominuoti laukiniam liberalizmui ne tik ekonominėje, bet ir politinėje srityse formavosi varotojiškos visuomenės nuostatos, paremtos piniginiais santykiais, materialumu, naudos siekimu. Tokiems verslininkiškiems principams įsitvirtinus ir politikoje, išsigimė politinė partinė sistema, kurioje nebeliko vietos ideologijoms, vertybėms, programoms, principams. Nebeliko ir demokratinių rinkimų – turgaus metodikos, pridengtos polittechnologijomis, rinkimus pavertė farsu, kuomet valdžia ir postai pasiekiami įsigijimo būdu. Daugiapartinė sistema išsigimė ir tapo seiminių partijų klaniniu monolitu, dosniai maitinamu mokesčių mokėtojų pinigais, kur nebeliko vietos piliečių nuomonei, kitokiam požiūriui, politinei alternatyvai.

Lietuvos Socialdemokratų sąjunga penkiolika metų priešinosi šioms neigiamoms tendencijoms, taip tapdama didžiausiu kliuviniu dabar dominuojančios išsigimusios politinės partinės sistemos veiksmams. Beveik prieš šimtą metų TSRS diktatoriaus Josifo Stalino pareikšta nuostata, kad socialdemokratiją reikia išrauti su šaknimis, pasirodo, puikų pritaikymą sulaukė šių dienų Lietuvoje.

Todėl, esant tokioms aplinkybėms, 2014m. lapkričio 29 d. Lietuvos Socialdemokratų sąjunga – LSDS nutraukia savo politinę veiklą tomis formomis, kokiomis laisvės, socialinio teisingumo ir solidarumo principų ji siekė iki šiol.

Primenama, kad:
LSDS – tie, kurie dalyvavo atkuriant socialdemokratiją Lietuvoje 1989 m.
LSDS – tie, kurie priešinosi LSDP susijungimui su buvusių komunistų partija – LDDP.
LSDS – tie, kurie seka Stepono Kairio idėja „Kas gera Lietuvai, turi būti gera ir socialdemokratams“.
LSDS – tie idealistai, kuriems principai yra vertybė.

Mes, žemiau pasirašiusieji, pareiškiame, kad:
Socialdemokratų sąjungos turinys, paremtas pamatinėmis socialdemokratijos vertybėmis ir principais bus išsaugotas Lietuvai ir jos žmonės. Keisis tik veiklos būdai ir veiksmų formos, siekiant išlaikyti, puoselėti ir apsaugoti nuo sunaikinimo socialdemokratinę idėją, o keičiantis aplinkybėms pasistengti bendromis pastangomis ją įgyvendinti ir įtvirtinti Lietuvos politiniame gyvenime.LSDS pirmininkas
Arvydas Akstinavičius

LSDS pirmininko I – asis pavaduotojas
Dainius Paukštė

LSDS pirmininko pavaduotojai:
Violeta Linkienė
Tomas Bakučionis
Pranas Noreika
EP nario biurai ir atstovai visoje Lietuvoje
Vilnius
+370 5 2077821,
vilnius@rope.lt

Kaunas
+370 673 81231,
ruta@rope.lt

Alytus
+370 671 32034,
zita.valiuniene@gmail.com

Marijampolė
+370 671 13018,
audriusbfg@gmail.com

Telšiai
+370 610 09137,
remdaiva@gmail.com

Tauragė
8 677 64721
+370 601 23038
taurage@rope2014.lt
Briuselis
+32(0)2 28 45384,
bronis.rope@europarl.europa.eu
milda.joksaite@europarl.europa.eu

Panevėžys
+370 674 61982,
panevezys@rope.lt


Klaipėda
+370 674 51078,
j.klaudija@gmail.com

Ignalina
+370 687 54250,
siaudinis.henrikas@gmail.com