Politinė reklama administruojama LVŽS
kandidato į Europos Parlamentą Bronio Ropės.
Ar jums yra tekę susidurti su situacija, kai Lietuvoje ir kitoje ES šalyje buvo parduodama vienodai ar labai panašiai supakuota prekė tuo pačiu pavadinimu, bet jos sudėtis ir kokybė skyrėsi?

Taip

Ne

Niekada neatkreipiau į tai dėmesio.

Apie mane

Lietuvos valstiečių ir žaliųjų sąjungos Europos Parlamento narys, Žemės ūkio ir kaimo plėtros komiteto narys, Delegacijos ryšiams su Baltarusija narys, Delegacijos EURONEST Parlamentinėje Asamblėjoje narys, Regioninės plėtros komiteto pavaduojantis narys, Delegacijos Europos Sąjungos ir Moldovos parlamentinio bendradarbiavimo komiteto pavaduojantis narys.


Gimęs 1955 04 14 Ignalinos rajone.Pasiekimai 1990–2015 m. laikotarpiu


Apdovanojimai
2001 m. išrinktas Utenos apskrities metų žmogumi, 2003 m. – europietiškiausiu Ignalinos rajono metų žmogumi, tais pačiais metais Lietuvos Respublikos pakvietimo į NATO proga apdovanotas atminimo ženklu, 2004 m. – Lietuvos didžiojo kunigaikščio Gedimino ordino Riterio kryžiumi, 2005 m. įteiktas Lietuvos savivaldybių asociacijos apdovanojimas „Auksinės krivūlės riteris“, 2006 m. apdovanotas Lietuvos tautinio olimpinio komiteto Žvaigždės ženklu, 2010 m. – Utenos apskrities viršininko garbės ženklu, 2011 m. išrinktas geriausiu 2010 metų meru.

"2016 metų gegužės 26 dieną Broniui Ropei suteiktas Ignalinos rajono savivaldybės Garbės piliečio vardas. Garbės piliečio apdovanojimas įteiktas už Ignalinos rajono bendruomenei svarbius darbus ūkio, aplinkosaugos, socialinėje, kurortinės vietovės kūrimo ir plėtojimo, sveikatinimo srityse ir Ignalinos vardo garsinimą Lietuvoje ir užsienyje."

Darbai
Jo iniciatyva ir aktyviu dalyvavimu sukurtos ir įgyvendintos šios programos ir projektai. Ignalinos rajono visuomeninių pastatų ir daugiabučių renovacija ir šilumos ūkio pertvarkymas, kurio modeliu 2014 m. pasinaudojo Lietuvos Respublikos Vyriausybė. 1998 m. įgyvendinta pirmoji vietinio kuro naudojimo šilumos ir karšto vandens gamybai sistema (tai Ignalinos rajonui leidžia turėti vienas iš mažiausių šildymo kainų Lietuvoje). 2011 m. Dūkšto miestelyje (Ignalinos r.) įdiegta vienintelė Lietuvoje daugiabučių šildymo sistema, kurioje naudojami saulės kolektoriai. Ignalinoje įdiegtas išmanusis tausojantis miesto apšvietimas. Ignalinos rajono sprendimu buvo neleista statyti sovietinio tipo nesaugios ir pavojingos branduolinio kuro saugyklos, buvo pasiūlytas konteinerinis pažangus vokiečių sistemos branduolinio kuro saugojimo modelis. 2002 m. įkurtas Ignalinos atominės elektrinės regionas, paskatinęs papildomo vystymosi stimulą šiame regione. Jam būnant Ignalinos meru, miestui suteiktas kurorto statusas, gydymui pradėtas naudoti mineralinis vanduo, sukurta ir įdiegta pažangi sporto infrastruktūra, turinti įtakos puikiems Ignalinos plaukikų pasiekimams. Savivaldybės pastangomis įkurti vaikų ir senelių namai rajone, siekiant, kad nei seneliai, nei vaikai neatitoltų nuo savo artimų žmonių, sudarytos galimybės kuo dažniau bendrauti. Sukurta specifinė Ignalinos žemės ūkio rėmimo programa savivaldybės biudžeto sąskaita. Sukurta pažangi atliekų tvarkymo sistema. Tai, kad Ignalinos rajono meru buvo išrinktas keturias kadencijas iš eilės, patvirtina, kad pasirinktas rajono vystymo planas buvo teisingas ir naudingas žmonėms. 2001 ir 2012 m. dirbdamas Europos Taryboje inicijavo vietos ir regionų demokratijos tyrimą Lietuvoje. Tyrė, kiek Lietuva atitinka ir vykdo Europos vietos savivaldos chartijos reikalavimus. 2001 m. inicijavo tesimo procesą prieš Lietuvos Respublikos Vyriausybę dėl savivaldos teisių pažeidimų, savivaldybės šį teismą laimėjo. Kaip Savivaldybių asociacijos viceprezidentas parengė valstybės investicijų į savivaldybes 1990–2000 m. apžvalgą. Aktyviai dalyvavo kuriant ir tobulinant Lietuvos valstiečių liaudininkų sąjungą (dabartinę Lietuvos valstiečių ir žaliųjų sąjungą). Paskelbė straipsnių politikos, savivaldos, energetikos, ekonomikos temomis spaudoje ir internato portaluose.

Karjera
Nnuo 1990 m. – Ignalinos rajono savivaldybės valdytojo pavaduotojas, Ekonomikos ir finansų skyriaus vedėjas, nuo 1992 m. – Ignalinos rajono valdytojas, 1995–2014 m. – Ignalinos rajono meras, nuo 2012 m. Lietuvos valstiečių ir žaliųjų sąjungos pirmininko pavaduotojas, nuo 2014 m. – Europos Parlamento narys, Žemės ūkio ir kaimo plėtros komiteto narys, Delegacijos ryšiams su Baltarusija narys, Delegacijos EURONEST Parlamentinėje Asamblėjoje narys, Regioninės plėtros komiteto pavaduojantis narys, Delegacijos Europos Sąjungos ir Moldovos parlamentinio bendradarbiavimo pavaduojantis narys.

Kokius savo pasiekimus Jūs laikote reikšmingiausiais?

Didžiuojuosi, kad sąžiningu ir nuoširdžiu darbu Lietuvos Nepriklausomybės metais man pavyko pelnyti žmonių pagarbą ir pasitikėjimą – tai turbūt didžiausias mano pasiekimas gyvenime, jį dar reikia apginti ir išlaikyti. Nepriklausomybės metais visą laiką Ignalinos savivaldybėje dirbau su patikima komanda. Sustyguotą šios komandos darbą laikyčiau savo darbo sėkmės garantu, nes kartu priimti, nors ne visada plačiajai Lietuvai teisingai atrodantys, sprendimai, orientuoti į ilgalaikę perspektyvą, parodė, kad mūsų komanda buvo teisi ir tai buvo ir yra didelis indėlis rajono žmonių gerovei kelti. Esu labai dėkingas savo šeimai. Ji yra mano įkvėpimo šaltinis.

Kokie nepriklausomos Lietuvos pasiekimai, Jūsų nuomone, yra svarbiausi?

Didžiausi Lietuvos pasiekimai, manau, yra atkurta Nepriklausomybė ir narystė Europos Sąjungoje ir NATO. Šie Lietuvai svarbūs įvykiai turėjo įtakos jos tolimesnei raidai, tikslams ir ilgalaikei valstybės politikai. Džiugu, kad per šį laikotarpį pasaulis Lietuvą pažino kaip progresyvią, atvirą, tolerantišką, nuostabią gamtą ir žmones turinčią valstybę. Tačiau turime pripažinti, kad, kurdami savo valstybę, padarėme nemažai klaidų pertvarkydami šalies ūkį, turime spręsti kylančias problemas ir gebėti tai daryti kompetentingai ir atsakingai, nes, manau, yra labai svarbu, kokią šalį paliksime savo vaikams ir vaikaičiams. Noriu akcentuoti, kad mano lūkesčius pranoko tai, ką gali padaryti puiki komanda, kuri sistemingu, atsakingu, kompetentingu ir suplanuotu kasdieniu darbu pasiekia lauktų darbo rezultatų – kalbu apie darbą Ignalinos savivaldybėje. Labai norisi dalintis gerąja patirtimi su visa Lietuva ir mielai tai darome. Tikiu, kad tokių pavyzdžių galime rasti ir kitur, todėl kviesčiau jais dalintis, kviesčiau kurti ir puoselėti savo šalį.


Kiti svarbūs biografijos faktai

Išsilavinimas
1974 m. baigė Vilniaus elektromechanikos technikumą (įgijo techniko elektriko specialybę), 1979 m. – Kauno politechnikos institutą (įgijo inžinieriaus mechaniko specialybę).

Narystė organizacijose
nuo 1995 m. – Utenos regiono plėtros tarybos narys, 1997–2000 ir nuo 2003 m. – Lietuvos savivaldybių asociacijos prezidento pavaduotojas, 1997–2014 m. – Europos Tarybos Vietos ir regionų valdžių kongreso narys, Lietuvos delegacijos sekretorius, 2000–2003 m. – Lietuvos savivaldybių asociacijos prezidentas, 2001–2003 m. – Lietuvos krepšinio A ir B lygų prezidentas, 2002–2014 m. – Ignalinos atominės elektrinės regiono plėtros tarybos pirmininkas, 2007–2014 m. – Lietuvos kaimo plėtros 2007–2013 m. programos priežiūros komiteto narys, 2009–2014 m. – Vietos veiklos valdybos narys, iki 2014 m. – Nacionalinės regioninės tarybos narys.

Politinė veikla
Nuo 2005 m. – Lietuvos valstiečių liaudininkų sąjungos narys, 2005–2009 m. – Lietuvos valstiečių liaudininkų sąjungos pirmininko pavaduotojas, nuo 2009 m. – Lietuvos valstiečių ir žaliųjų sąjungos pirmininko pirmasis pavaduotojas ir partijos valdybos pirmininkas.

Kita informacija
2004 m. išrinktas Lietuvos Respublikos Seimo nariu daugiamandatėje apygardoje, tačiau mandato atsisakė ir liko eiti Ignalinos rajono mero pareigas. 2014 m. kandidatavo į Lietuvos Respublikos Prezidento postą.

Apie šeimą
Mano tėvas Bernardas (1909–1992) dar kūdikystėje neteko motinos, o paauglystėje, mirus tėvui, liko visiškas našlaitis ir gyveno pas gimines. Baigė dvi klases, paaugęs vertėsi žvejyba. 1934 m. tėvas sukūrė šeimą ir persikėlė į žmonos Uršulės tėvų namus. Kadangi gyveno lenkų okupuotame krašte, 1940 m. buvo pašauktas ginti Lietuvos lenkų krašto. Kariavo vienerius metus. 1944 m., pašauktas į Raudonosios armijos 16-ąją diviziją, buvo sužeistas ir mobilizuotas. Grįžo namo ir visą likusį gyvenimą buvo neįgalus, iki pensijos dirbo kolūkyje. Mama Uršulė Aidukaitė-Ropienė (1915–2007) gimė ir visą laiką gyveno Degutėlių kaime, Ignalinos rajone. Kaip ir tėvas, baigė dvi klases. 1934 m. ištekėjo. Kartu su vyru dirbo savo ūkyje, mano tėvai susilaukė dešimties vaikų: Stasės (g. 1936 m.), Levutės (g. 1938 m.), Vytauto (g. 1941 m.), Bronės (1943–1943), Antano (g. 1946 m.), Danutės (1948–1998), Prano (g. 1950 m.), Kazio (g. 1953 m.) ir Stasio (g. 1957 m.). Mano žmona Danutė Šileikytė-Ropienė (g. 1962 m.) 1985 m. Vilniaus universitete baigė matematikos studijas, dirbo matematikos mokytoja. Šiuo metu ji – Ignalinos rajono savivaldybės Vaiko teisių apsaugos skyriaus vedėja. Turi du sūnus - Arnoldą ir Lauryną.

Apie laisvalaikį
Mano pomėgiai: darbas sode, žvejyba, skaitymas, savišvieta. Laisvalaikį stengiuosi skirti šeimai, savo mėgstamai veiklai, kelionėms.
(Iš knygos "Asmenybės. 1990-2015 m. Lietuvos pasiekimai", VšĮ Leidybos idėjų centras, 2015 m.)


EP nario biurai ir atstovai visoje Lietuvoje
Vilnius
+370 5 2077821,
vilnius@rope.lt

Kaunas
+370 673 81231,
ruta@rope.lt

Alytus
+370 671 32034,
zita.valiuniene@gmail.com

Marijampolė
+370 671 13018,
audriusbfg@gmail.com

Telšiai
+370 610 09137,
remdaiva@gmail.com

Tauragė
8 677 64721
+370 601 23038
taurage@rope2014.lt
Briuselis
+32(0)2 28 45384,
bronis.rope@europarl.europa.eu
milda.joksaite@europarl.europa.eu

Panevėžys
+370 674 61982,
panevezys@rope.lt


Klaipėda
+370 674 51078,
j.klaudija@gmail.com

Ignalina
+370 687 54250,
siaudinis.henrikas@gmail.com